• Berichtcategorie:Nieuws

Het gymbestuur van Apollo’70 bestaat inmiddels nog maar uit vier leden, en na de algemene ledenvergadering zal er opnieuw een bestuurslid stoppen met haar taken. Dit betekent dat we nog steeds dringend op zoek zijn naar versterking voor het bestuur. Met name ook omdat we toeleven naar het jubileumjaar van de gymvereniging waarbij de gymvereniging 50 jaar bestaat! Het zou erg jammer zijn als deze mijlpaal niet behaald kan worden als het ledenaantal van het bestuur niet spoedig wordt aangevuld. 
 
Het bestuur bestaat straks uit: voorzitter Viona Burggraaf, penningmeester Gerrit den Hartog en ledenadministratie Sanne van Toor. 
 
Wij zijn op zoek naar een secretaris en daarnaast naar minimaal twee algemeen leden. 
 
Om het voor u iets overzichtelijker te maken hebben wij een functieprofiel beschreven van de taken van secretaris en de algemeen leden (welke onderling verdeeld kunnen worden bij meerdere leden). 

Functieprofiel secretaris
Hieronder worden in het kort de taken beschreven van een secretaris. Daarnaast wordt er van een secretaris verwacht dat hij/zij aanwezig is bij de bestuursvergaderingen, de georganiseerde activiteiten van de gymvereniging en de kramen op de jaarmarkt en fokveedag. 
 
In het kort de taken van een secretaris. 

 • Het aanvragen van de subsidie bij de gemeente
 • In- en uitschrijvingen KvK regelen
 • Contactpersoon Apollo’70; op de website worden naam en telefoonnummer vermeld
 • Schrijven van het jaarverslag voor de Algemene ledenvergadering (1x per jaar)
 • Opmaken van de agenda voor bestuursvergaderingen (ca. 4x per jaar)
 • Opmaken contracten nieuwe leidinggevenden bij de gym
 • Opmaken brieven/flyers/e-mail aan leden of aan derden 
 • Aanwezig zijn tijdens de bestuursvergaderingen 

 
Functieprofiel algemeen lid

 • Aanwezig bij de bestuursvergaderingen (ca. 4x per jaar), soms extra vergaderingen bij een uitvoering of andere bijzonderheden
 • Uitvoerende taken vervullen welke besproken zijn in de vergadering 
 • Organiseren van de schiettent bij de jaarmarkt (juni) en de Fokveedag (oktober), tevens inkoop en opslag van benodigdheden
 • Contactpersoon voor leiding en hulpleiding 
 • Toezicht op toestelhok en materialen van Apollo’70 (ca. 2x per jaar hok opruimen/opnieuw indelen)
 • Organiseren van jaarlijkse onderlinge wedstrijden

 
Wij hopen als bestuur op uw steun als lid te kunnen rekenen, zodat we de gymvereniging in stand kunnen houden en kunnen toeleven naar het jubileumjaar van Apollo’70!